ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24ມີຖຸນາ 2020ນີ້ ທ່ານສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ,ວຽກຊັບພະຍາກອນນໍ້າອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ,

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ 3ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊໍົນພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສາລະວັນ,ເຊີ່ງປະກອບມີອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ , ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມແລະອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງຈຳນວນ 40ກົ່ວຄົນ,ໄດ້ສາມະຄີ ກັນອອກແຮງານອະນາໄມເກັບມຽນສິ່ງເສດເຫຼືອລໍ້ລຽບແຄມທາງໃນເທດສະບານເມືອງແລະແຂວງສາລະວັນເຊີ່ງລວມໄລຍະທາງເກືອບ2ກິ ໂລແມັດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020 ນີ້ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນພະແນກຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນເຊີ່ງປະກອບມີ ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ,ຊາວໜຸ່ມແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ເກືອບ 30 ສະຫາຍ,ໄດ້ຮ່ວມ ກັບ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ສາໝັກຄີກັນອອກແຮງງານ

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ນີ້ ທ່ານ ສຸບັນ ສິມມະວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອຸຕຸນີຍົມ,ໄດ້ນຳພາທີມງານ ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 8 ທ່ານ  ທີ່ມາຈາກ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 3ທ່ານ ແລະ ຄະນະຈາກສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ 2 ທ່ານ,ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ