ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມານີ້້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນອົງແກ້ວ ພະແນກຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງສາລະວັນ ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

         ໃນ ຂອງວັນທີ 26-27 ພຶດສະພາ 2022, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ລົງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການປະຊຸມທາງໄກ ຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານລະຫວາງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ.