ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ທັນວາ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຕຸ້ມລານ,ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ,ເມືອງຕຸ້ມລານໄດ້ຈັດປະຊຸມເພື່ອສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2021 ຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ,ພາຍ ໄຕ້ການເປັນ ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບົວແກ້ວ ວົງຄຳຈັນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງຕຸ້ມລານ, ທ່ານ ສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາ ກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ,ພ້ອມນັ້ນມີຫົວໜ້າ ຂະແໜງ, ຮອງຂະ ແໜງ, ພະນັກງານ ວິຊາການ ຈາກພະແນກ ຊສ ແຂວງ,

ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ,ບ້ານເທດສະບານ,ຕ່າງໜ້າຜູ້ປະກອບການ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ ຮັບຟັງການຜ່ານໝາກຜົນໆງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ເຊີ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກ ງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນວຽກງານອອກໃບຕາດິນປະຕິບັດໄດ້ 30 ຕອນ,ທຽບໃສ່ແຜນປີ ເທົ້າກັບ 06 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສ້າງຖານສຳ ມະໂນຕອນດິນ ປະຕິ ບັດໄດ້ 232 ຕອນ,ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ້າກັບ 11,6 ສ່ວນຮ້ອຍ, ການຕິດຕາມກວດກາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການ, ປະຕິ ບັດໄດ້ 16 ຫົວໜ່ວຍ,ທຽບແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 50 ກ່ວາສວນຮ້ອຍ, ການຈັດເກັບລາຍ ຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານປະຕິບັດໄດ້       13.934.000 ກີບ,ທຽບແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 21 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສຳລັບແຜນການສືບຕໍ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະ ສູ້ຊົນປະຕິບັດ ລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 50 ລ້ານກີບ,ສືບຕໍ່ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 500 ຕອນ,ສ້າງຖານສຳມະໂນໃຫ້ໄດ້ 2000 ຕອນ, ຊຸກຍູ້ ຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດປະຕິບັດລະບຽບການ,ອອກຢັ້ງຢຶນສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ 45 ຫົວໜ່ວຍ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທີ່ປະຊຸມ ຢັງໄດ້ຮັບຟັງການ ເຜີຍ ແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ເຂດປະເມີນລາຄາ ທີດິນ, ພາລະບົດບາດ,ສິດໜ້າທີ ຂອງຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດແລະສິ່ງ ແວດ ລ້ອມເມືອງ, ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ຕຶ່ມອີກ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ ເຮັດ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ ລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍ ຂຶ້ນ,ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.