ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 8 ໂມງ 30 ຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າເຊໂດນຂື້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມສະຫາພັນນັກຮົບເກົ່າ ແຂວງສາລະວັນ,ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳແຂວງ ສາລະວັນ,ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ກິຄຳ ມະນິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ,ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທີ່ມາຈາກສູນກາງ,ພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ຂຶ້ນກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 23 ທ່ານ ໃນນັ້ນມາຈາກສູນກາງ 4 ທ່ານ,

ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຜ່ານແຜນອ່າງຮັບນໍ້າເຊໂດນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດ 03 ແຂວງ, ແຂວງສາລະວັນໄດ້ແກ່ ເມືອງຕະໂອ້ຍ,ຕຸ້ມລານ,ລະຄອນເພັງ,ວາປີ,ຄົງເຊໂດນ,ເລົ່າງາມ ແລະ ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງໄດ້ແກ່ ເມືອງທ່າແຕງ,ເມືອງລະມາມ, ແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ແກ່ເມືອງບາຈຽງ,ຊະນະສົມບູນ,ນະຄອນປາກເຊ,ປາກຊ່ອງ,ຫຼັງຈາກສຳເລັດການຜ່ານແຜນແລ້ວນັ້ນ,ແຕ່ລະພະແນກການກໍ່ໄດ້ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານຂໍ້ມູນອ້າງອິງທີ່ນຳມາສົມທຽບໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງ ອ່າງນໍ້າເຊໂດນ ປີ2021 – 2025,ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້,ການອະນຸລັກ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍຶນຍົງ, ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ມາຮອດເວລາ 11 :00ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມກໍ່ສີ້ນສຸດລົງ.