ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງວາປີ, ຫ້ອງການຊັບພະ ຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ,ປະຈຳເມືອງ ໄດ້ຈັດປະຊຸມເພື່ອສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2021 ຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ,ພາຍ ໄຕ້ການເປັນ ປະທານ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນຍູ້ ຈັນທະລັງສີ  ກໍາມະການພັກແຂວງ,ເລຂາພັກເຈົ້າເມືອງໆວາປີ, ທ້ານ ສົມພອນ ແສງສຸລິຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາ ກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສາລະວັນ, ພ້ອມນັ້ນມີຫົວໜ້າ ຂະແໜງ, ຮອງຂະ ແໜງ, ພະນັກ ງານ ວິຊາການ ຈາກ ພະແນກ ຊສ ແຂວງ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ,ບ້ານເທດສະບານ,ຕ່າງໜ້າ ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ,ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 37 ທ່ານ,

ທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ ຮັບຟັງການຜ່ານໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ເຊີ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກ ງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ສຳຫຼວດວັດແທກ,ອອກໃບຕາດິນໄດ້ 702 ຕອນ, ທຽບໃສ່ ແຜນປີ ເທົ້າກັບ 40 ສ່ວນ ຮ້ອຍ, ສ້າງຖານສຳ ມະໂນຕອນດິນ ປະຕິ ບັດໄດ້ 518 ຕອນ,ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ້າ ກັບ 27 ສ່ວນ ຮ້ອຍ , ການຕິດຕາມກວດກາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການ,ອອກຢັ້ງຢຶນສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ 07 ຫົວໜ່ວຍ, ການຈັດເກັບລາຍ ຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານປະຕິບັດໄດ້ 26.506.000 ກີບ,ທຽບແຜນການປີປະ ຕິ ບັດໄດ້ 92 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສຳລັບແຜນການ ສືບຕໍ່ໃນ ຊຸມ ປີຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະ ສູ້ຊົນປະຕິບັດ ລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 33.000.000 ກີບ, ສືບ ຕໍ່ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 1.593 ຕອນ,ສ້າງຖານສຳມະ ໂນຕອນດິນໃຫ້ໄດ້ 3.374ຕອນ , ຊຸກຍູ້ ຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດປະຕິບັດລະບຽບການ,ອອກຢັ້ງຢຶນສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ 30 ຫົວໜ່ວຍ , ພ້ອມ ດຽວກັນນີ້ ທີ່ປະຊຸມ ຢັງໄດ້ຮັບຟັງການ ເຜີຍ ແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ເຂດປະເມີນລາຄາ ທີດິນ, ພາລະບົດບາດ,ສິດໜ້າທີ ຂອງ ຫ້ອງ ການ ຊັບພະ ຍາກອນທຳ ມະຊາດແລະສິ່ງ ແວດ ລ້ອມເມືອງ, ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະ ທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ຕຶ່ມອີກ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ ເຮັດ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ ລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍ ຂຶ້ນ,ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ຕົວຈິ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.