ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງລະຄອນເພັງ, ຫ້ອງການຊັບພະ ຍາກອນ ທຳ ມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ,ປະຈຳເມືອງໄດ້ຈັດປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2021 ຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ,ພາຍ ໄຕ້ການເປັນ ປະທານ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສັກດາ ແກ້ວດວງສີ ກຳມະການພັກແຂວງ,ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາ ກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສາລະວັນ, ທ່ານ ພູນສຸກ ລັດຖະເຮົ້າ ຮອງເລຂາພັກເມືອງຮອງເຈົ້າເມືອງໆລະຄອນເພັງ,ພ້ອມນັ້ນມີຫົວໜ້າ ຂະແໜງ, ຮອງຂະ ແໜງ, ພະນັກງານ ວິຊາການ ຈາກພະແນກ ຊສ ແຂວງ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ,ບ້ານເທດສະບານ,ຕ່າງໜ້າ ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸລະກິດ,ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 67 ທ່ານ,

ທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ ຮັບຟັງການຜ່ານໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ເຊີ່ງໄດ້ຍົກ ໃຫ້ເຫັນວຽກ ງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ສຳຫຼວດວັດແທກ,ອອກໃບຕາດິນໄດ້ 805 ຕອນ, ສ້າງຖານສຳ ມະໂນຕອນ ດິນ ປະຕິ ບັດໄດ້ 3.245ຕອນ,ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ້າ ກັບ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ, ການຕິດຕາມ ກວດກາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບ ການ, ປະຕິ ບັດໄດ້ 127 ຫົວໜ່ວຍ,ທຽບແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 80 ກ່ວາສວນຮ້ອຍ, ການຈັດ ເກັບລາຍ ຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານປະຕິ ບັດໄດ້ 83.033.845 ກີບ,ທຽບແຜນການປີປະ ຕິ ບັດໄດ້ 110 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສຳລັບແຜນການ ສືບຕໍ່ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະ ສູ້ຊົນປະ ຕິບັດ ລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 89.237.000 ກີບ, ສືບ ຕໍ່ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 2.500 ຕອນ,ສ້າງຖານສຳມະໂນ ສຶບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍມູນຕອນ ດິນທີ່ສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ໄດ້ເຄືອນ ໃຫວ ເປັນລະບົບ , ຊຸກຍູ້ ຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດປະຕິບັດລະບຽບການ ,ອອກ ຢັ້ງຢຶນສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ 109 ຫົວໜ່ວຍ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທີ່ປະຊຸມ ຢັງໄດ້ຮັບຟັງການ ເຜີຍ ແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ເຂດປະເມີນ ລາຄາ ທີດິນ, ພາລະ ບົດບາດ ,ສິດໜ້າທີ ຂອງຫ້ອງການ ຊັບພະ ຍາກອນທຳ ມະຊາດແລະສິ່ງ ແວດ ລ້ອມເມືອງ, ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ດຳ ລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ- ສັງຄົມ ຕຶ່ມອີກ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ ເຮັດ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ລະບຽບ ການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ວຽກ ງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ ລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍ ຂຶ້ນ,ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນ ວຽກງານຕົວຈິ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.