ໃນ ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021 ນີ້, ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການອະນາໄມຕາມເສັ້ນທາງໃນເທດສະບານເມືອງສາລະວັນ ຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວນຸ່ມແຂວງສາລະວັນສະບັບເລກທີ 10/ຄຊປປລ.ສວ ລົງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ເຊີ່ງເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງ ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 3 ແຍກ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ ຈົນຮອດ 3 ແຍກຂົວຂ້າມນ້ຳເຊໂດນ